Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Neden Önemlidir?

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için oluşturulmuş bir eylem çerçevesidir. Daha önceki Binyıl Hedeflerinin kapsamının genişletilmesi ile belirlenmiş 17 amaç, tüm toplumları etkileyen ortak kesen sorunları içermekte ve bunların çözümüne ilişkin rehberlik sağlamaktadır.

Daha da önemlisi, sürdürülebilir kalkınma amaçları karmaşık sorunlar arasındaki ilişkileri, ortak yönleri ortaya koymaktadır. Amaçlar her ölçekte ve düzeyde dikkate alınması gereken sorunları kapsar ve yerelden küresele doğru pratiklerle tüm dünyada şimdiki ve gelecekteki nesillerin yaşam koşullarının iyileştirilmesini amaçlar.

Amaçlara dair detaylı bilgiye, alt hedef ve göstergelere www.kureselhedefler.org adresinden ulaşılabilir.

Ağ Hakkında
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yerelleştirilmesi Neden Önemlidir?