Birecik Belediyesi (Şanlıurfa)

!!!!
Nüfus:
95.128
İletişim Kişisi:
Leyla Güzel
Ağ'a Katılım Tarihi:
16 Aralık 2019