Nilüfer Belediyesi Belediyeler Arası Sosyal Girişimcilik Destek Ağı Projesi çalışmalarına başlıyor!

Nilüfer Belediyesi Belediyeler Arası Sosyal Girişimcilik Destek Ağı Projesi çalışmalarına başlıyor!

Nilüfer Belediyesi Sosyal Girişimcilik Merkezi önderliğinde gerçekleşecek olan Belediyeler Arası Sosyal Girişimcilik Destek Ağı Projesi çalışmalarına başlıyor.

Sosyal girişimcilik, yerelde ve ulusalda sosyoekonomik gelişmişlik seviyesini artıran, toplumsal ve sosyal olaylara yönelik yenilikçi çözümlerin üretildiği yükselen bir iş modeli olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda, belediye mevzuatında belirtilen, kentsel gelişimin sağlanması, yaşam kalitesinin artırılması gibi temel işlevlere yönelik sürdürülebilir çözüm olanaklarının sağlanması ve sosyal belediyecilik anlayışının desteklenmesi sosyal girişimcilikle birlikte gerçekleştirilebilmektedir. Böylelikle kamu ve sosyal girişimciler arasında karşılıklı faydanın sağlanması amaçlanmaktadır.

Belediyeler arasında kurulacak olan sosyal girişimcilik destek ağıyla temelde “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” ve “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” sürdürülebilir kalkınma amaçları desteklenmiş olacaktır. Aynı zamanda belediyelerin gelecekte destekleyecekleri sosyal girişimlerle sürdürülebilir kalkınma amaçlarının tümüne katkı sağlanacaktır. Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi adına proje için bir ön çalışma teşkil edecek anketimiz bulunmaktadır. Belediyeler Arası Sosyal Girişimcilik Destek Ağı Projesine katkı sunmak isteyen belediyeleri bu anketi doldurmaya davet ediyoruz.

Anket: https://forms.gle/1BMnV6GLCaJDVaEc8

İlgili Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları