Odunpazarı’nda Güneş Enerji Santrali (GES)

Odunpazarı’nda Güneş Enerji Santrali (GES)

Odunpazarı İlçesi, Türkmentokat Mahallesi 464 parselde yer alan 52.8 dönüm (52800 m²) büyüklüğündeki belediyeye ait arazinin 18.000 m²’lik kısmına 999 kW’lık kurulum gücüne sahip Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali kurmaya karar verilmiştir. Söz konusu parselde Güneş Enerjisi Santrali kurmaya yönelik tüm çalışmalar tamamlanmış, Elektrik, Tedaş Projeleri vs… onaylanmış ve Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş ile “Lisanssız Elektrik Üreticileri için Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması” 18.05.2017 tarihinde imzalanmıştır. Daha sonra belediye tarafından EPDK’na yapılan süre uzatımı başvurusu ile Bağlantı Anlaşması 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Süre uzatımı onayından sonra projelerin revize işlemleri tamamlanarak Güneş Enerjisi Santrali kurulumu aşamasına geçilmiştir.
Ayrıca lisanssız üretim tesislerinde kurulu Gücün 5 MW’ya yükseltilmesi ile 52.8 dönüm (52800 m²) büyüklüğündeki belediyeye ait arazide kapasite artışına gidilmesine karar verilmiştir. Bağlantı antlaşmasında yer almayan diğer elektrik sözleşme güçleri hesaplanarak elde edilen 598 KW için Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali 2 başvuru işlemleri yapılmıştır.

İlgili Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları