Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler

Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler

Tepebaşı Belediyesi’nin yürütücülüğünde hayata geçirilen “Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler” projesi kapsamında düzenlenen ikinci atölye çalışması, İzmir’de gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinden biri olan sürdürülebilir şehirler konusunda küresel amaçlar doğrultusunda hedefleri gerçekleştirmek ve yerelleştirmeyi bir politika olarak benimsiyor.

Belediye bünyesinde faaliyetlerini yürüten Sürdürülebilirlik Merkezi konuyla ilgili çalışmalar yaparken; bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi’nin yürütücülüğünde hayata geçirilen ve Avrupa Birliği’nin hibe programı çerçevesinde finanse edilen Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler projesi devam ediyor. Sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından olan sürdürülebilir şehirler konusunda gençlerin farkındalığını artırmak, sorumluluk almalarını teşvik etmek, yaratıcılıklarını kullanabilecekleri bir alan açmak ve harekete geçmelerini desteklemek amacı ile uygulanan proje ile sivil toplum, şehirlerden sorumlu kamu otoriteleri, üniversite ve özel sektör temsilcileri bir araya gelerek sürdürülebilir şehirler konsepti kapsamında iş birliği geliştiriyor.

İkinci atölye çalışması yapıldı

Projenin ikinci atölye çalışması 6 – 7 Nisan 2021 tarihinde İzmir’de 30 kişinin katılımı ile pandemi önlemleri eşliğinde gerçekleştirildi. İki gün süren atölyede, katılımcılara sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir şehirler için çözümlerle ilgili bilgiler verilirken, Tepebaşı Belediyesi’nin Sürdürülebilir Kalkınma kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetler anlatıldı.

Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler Projesi hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra, katılımcılar gençlik politikası üretme, takım çalışması, AB projelerine katılım gibi konularda yaygın eğitim ile gerçekleştirilen atölye çalışmalarına katılıp yeni tecrübeler elde etti. Gerçekleştirilen atölye çalışmasının ikinci gününde katılımcılar sürdürülebilir şehirlere yönelik geliştirdikleri çözümleri sundu. Atölyeye, sürdürülebilir şehirler konusunda çalışmalar yapan konuşmacılar katılım sağladı. Dcube kurucu ortağı Başak Demir Saral, döngüsel ekonomimin sürdürülebilirlik üzerine olan etkisini İzmir yerelindeki örneklerle anlattı. Rainforest Alliance Kıdemli Program Temsilcisi Furkan Can Öncü, sürdürülebilir tarım hakkında bilgi verdikten sonra verimli ve sürdürülebilir üretim yöntemleriyle tarım ile uğraşan insanlara nasıl yardım ettiklerinden bahsetti. Son konuşmacı olan Pedallı Hayatlar Proje Yürütücüsü Barış Çayırlı, bisiklet kullanan insanların karşılaştıkları hak ihlalleri ve onlara karşı aldıkları önlemleri ve farkındalık çalışmalarından bahsetti.

Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler projesi

Tepebaşı Belediyesi’nin koordinatörlüğünde düzenlenen ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sürdürülebilirlik Adımları Derneği, MOSAIC (Yunanistan) ve EduEra (Slovakya) ortaklığında yürütülen, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından “Erasmus Plus (KA3) Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcılar Arasında Toplantılar” programı kapsamında “Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler” projesi, Ankara’da düzenlenecek atölye çalışması ile devam edecek.

İlgili Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları