Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler Zirvesi 22-27 Ağustos 2021 (Eskişehir)

Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler Zirvesi 22-27 Ağustos 2021 (Eskişehir)

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi koordinatörlüğünde ve Osmangazi Üniversitesi, Sürdürülebilirlik Adımları Derneği, MOSAIC (Yunanistan), EduEra (Slovakya) ortaklığında yürütülen, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından “Erasmus Plus (KA3) Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcılar Arasında Toplantılar” programı kapsamında “Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler” projesi gerçekleştirilmektedir.

Proje, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilirlik Merkezi tarafından yürütülmektedir. Sürdürülebilirlik Merkezi; Tepebaşı Belediyesinin sürdürülebilirlik politikalarını takip eden bir çalışma birimidir. Ekolojik, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik projeleri geliştirmeyi hedefleyen ofis; belediye çalışanları, vatandaşlar, STK, üniversite ve diğer kurumları teşvik ederek bölgede sürdürülebilirlik bilincinin oluşmasını sağlar.

Bu proje kapsamında da İstanbul, İzmir, Ankara birer yerel atölye, Eskişehir’de ise uluslararası zirve düzenlenecektir. 18-30 yaş arasındaki gençler bu yerel atölyelerde ve uluslararası zirvede; şehirlerin sürdürülebilir olabilmesi adına önündeki engelleri ve çözüm yollarını tartışıp bu konuda bir gençlik politikası üretecek ve ilgili karar alıcılara sunacaklardır.

Projemizin yerel atölyeleri İstanbul, İzmir ve Ankara’da gerçekleştirilmiş olup, Eskişehir zirvesinin başvuruları açılmıştır.

Proje konumuz olan Sürdürülebilir ve Akıllı Şehirler, UNDP’nin 17 sürdürülebilir kalkınma amaçlarından biridir. AB ise 2020 Büyüme Stratejisi’nde bu konuya özel bir yer vermiştir. Buradan hareketle projemizin amacı; Sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından olan sürdürülebilir şehirler konusunda gençlerin farkındalığını artırmak, sorumluluk almalarını teşvik etmek, yaratıcılıklarını kullanabilecekleri bir alan açmak ve harekete geçmelerini desteklemektir. Bunun yanında sivil toplum, şehirlerden sorumlu kamu otoriteleri, üniversite ve özel sektörden kurumları bir araya getirerek sürdürülebilir şehirler konsepti kapsamında işbirliği geliştirmelerini sağlamaktır.

Yapılacak olan yerel atölyeler ile katılımcılar; sürdürülebilirlik, sürdürülebilir şehirler için çözümler, akıllı şehirler hakkında bilgi alacak ayrıca gençlik politikası üretme, takım çalışması, AB projelerine katılım gibi konularda da yaygın eğitim ile gerçekleştirilecek atölye çalışmalarına katılıp yeni tecrübeler elde edeceklerdir.

Katılımcılarda Aranan Kriterler

  • 18-30 yaş arasında olması
  • Sürdürülebilirlik, akıllı şehirler gibi konularda temel düzeyde bilgi birikimi ve ilgisinin olması
  • Oturumların tamamına eksiksiz bir şekilde katılma motivasyonu ve imkânı olması
  • Eğitim sonrasında, edineceği içeriği ve kazanımlarını yaygınlaştırma konusunda motivasyona sahip olması


Proje kapsamında, il dışından gelen katılımcılarımıza konaklama imkanı sağlanacaktır. Salonlar ve çalışma düzeni, yemek ve kahve araları alınan pandemi tedbirlerine göre uygulanacak olup, ilgili kurumlarca belirtilen tedbirlere uyulacak ve gereken önlemler alınacaktır.

 Tüm katılımcılara atölye sonrası online sertifika gönderilecektir.

Atölye programı ve bilgilendirme paketi, seçilen katılımcılar ile paylaşılacaktır. Gelen başvurular, uygunluk durumlarına göre son başvuru tarihini beklemeden değerlendirmeye alınacaktır. Bu nedenle başvurularınızı erken gerçekleştirmeniz rica olunur.

Son Başvuru Tarihi;

  • 15 Ağustos 2021, saat 23:59 şeklindedir.

Proje koordinatörü Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, içinden geçtiğimiz pandemi süreci nedeniyle gerekli gördüğü takdirde etkinlikleri iptal etme hakkına sahiptir. 

Başvuru Formu: https://forms.gle/bbqp742reCLGvHZXA

İletişim ve sorular için: surdurulebilirsehir@gmail.com

İlgili Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları