Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yerelleştirilmesi

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yerelleştirilmesi

Tepebaşı Belediyesi, sürdürülebilir kalkınma çalışmaları doğrultusunda eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yerelleştirilmesi amacıyla belediye personeli için de bilgilendirici toplantılar gerçekleştiriliyor.

Tepebaşı Belediyesi, sürdürülebilir kalkınma alanındaki çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından farklı oturumlarda gerçekleştirilen eğitimler, birim yöneticileri ve personelin katılımı ile düzenlendi. Yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesinde, toplumsal farkındalığı artırma ve tüm paydaşları kapsama noktasında önemli rollerinin olduğu kabul ediliyor. Tepebaşı Belediyesi de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yerelleştirilmesi konusunda eğitim çalışmaları gerçekleştiriyor.

Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne bağlı çalışan Sürdürülebilirlik Merkezi aracılığıyla şehirde sürdürülebilirliğin sağlanmasının yanında kurumsal bazda da çalışmalar planlanıyor.

Eğitim çalışmaları

Sürdürülebilirlik çalışmalarını kurumsal bazda yürütülmesi amacıyla her bir birimim önce müdürlerine ve ilgili çalışanlarına 3 aşamada sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yerelleştirilmesi üzerine bir eğitim toplantısı yapıldı. Yaklaşık 40 çalışanın katıldığı eğitim toplantısında öncelikle küresel amaçlar tanıtılırken, konunun yerel yönetimler açısından önemi ve sorumlulukları ele alınarak, dünyadan örneklere yer verildi.  Daha sonra Tepebaşı Belediyesi’nin küresel amaçlar kapsamında yaptığı çalışmaların anlatıldığı toplantıda, belediye bünyesinde yürütülecek kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yönetim süreci hakkında bilgi verildi. Her bir müdürlükten görevlendirilen çalışanların bundan sonraki sürece dahil olmasının ve kurum içi iş birliklerinin artırılacağının öneminin vurgulandığı eğitim, katılımcı sorularının yanıtlanması ile sona erdi.

İlgili Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları