Tepebaşı Belediyesi’ne Etki Azaltım Rozeti

Tepebaşı Belediyesi’ne Etki Azaltım Rozeti

Tepebaşı Belediyesi, tarafı olduğu Başkanlar Sözleşmesi kapsamında karbon salımının azaltılması yönündeki çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda başarılı adımlar atan Tepebaşı Belediyesi, “Etki Azaltım Rozeti” almaya hak kazandı.

Tepebaşı Belediyesi 2013 yılında imzaladığı “Covenant of Mayors” Belediye Başkanları Sözleşmesi çerçevesinde taahhüt ettiği karbon salımının azaltılması konusundaki sürdürülebilir enerji eylem planının ara raporunu hazırlayarak teslim eden ilk belediye olmayı başarmış ve mükemmellik derecesine ulaşmıştı.

Sözleşmenin gereklerine uygun şekilde adımları takip eden Tepebaşı Belediyesi, 2017 ve 2018 yıllarında bölgenin enerji tüketimlerini baz alan gelişme raporları hazırlayarak ilk ara raporunda 3, ikici ara raporundan 7 mükemmellik ölçütü yakalamıştı. Tepebaşı Belediyesi son olarak taahhüt edilen hedeflerin yerine getirilmesi ve sera gazı emisyonlarının azaltmasından dolayı Belediye Başkanları Küresel Sözleşmesi tarafından başarı rozetine (Etki azaltım rozeti) layık görüldü ve ödüllendirildi.

3 temel alanda iklim eylemi

Konu hakkında bir değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, sözleşme ve Tepebaşı Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkan Ataç, “Tepebaşı Belediyesi, Başkanlar Sözleşmesi’ne 2013 yılında taraf olarak 2020 yılına kadar sera gazı salımlarını %23 oranında azaltacağını taahhüt etmiştir. Sözleşmenin gereklerine uygun şekilde adımları takip eden belediyemiz, 2017 ve 2018 yıllarında Tepebaşı Bölgesi’nin enerji tüketimlerini baz alan gelişme raporları hazırlayarak ilk ara raporunda 3, ikici ara raporundan 7 mükemmellik ölçütü yakalamıştır. Belediye Başkanları Küresel Sözleşmesi’ni taahhüt eden şehirler 3 temel alanda iklim eylemini ilerletmeyi kabul ediyor: Sera gazı emisyonlarını azaltmak, iklim değişikliği ile riskleri belirlemek ve bunlara uyum sağlamak, temiz ve uygun fiyatlı enerjiye erişimi artırmak. Türkiye’den 26 belediye, Belediye Başkanları Küresel Sözleşmesi’nde taraf olmuştur. Başkanlar Sözleşmesi, iklim değişikliğine karşı uyum ve azaltım çalışmaları kapsamında taahhüt ettiğimiz hedefleri yerine getirmemiz ve sera gazı emisyonlarını azaltmamızdan dolayı bizleri başarı rozetine (Etki azaltım rozeti) layık görmüş ve ödüllendirmiştir. Bu kapsamda Tepebaşı, emisyonlarını azaltmak amacıyla hedefler belirlemiş, bu hedeflere ulaşmak için envanter tutarak veri takibi yapmıştır. Ayrıca iklim değişikliğinin azaltılması için Sürdürülebilir İklim Eylem Planı hazırlayan belediyemiz, önleyici ve uyum çalışmalarını yeni sözleşmeye de taahhüt vererek hızlandırmayı planlamaktadır. Bu doğrultuda Mart 2020’de imzaladığımız sözleşme ile de 2030 yılına kadar %40 oranında azaltım taahhüt ettik” sözlerini kullandı.

İlgili Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları