İklim İçin Kentler: Çözümün Bir Parçası Olmak, İyi Uygulama Örnekleri ve İklim Finansmanı

İklim İçin Kentler: Çözümün Bir Parçası Olmak, İyi Uygulama Örnekleri ve İklim Finansmanı

İklim krizi doğrudan bir kentin altyapısından ulaşımına, ekonomik faaliyetlerinden sosyal hayatına; bir kentin gündelik yaşamını her yönüyle yeniden düşünmeyi zorunlu kılıyor. Bugünü ve geleceği şekillendirirken, yurttaşa en yakın idari yönetim olan belediyeler; sorunun kaynağına ve sonuçlarına etkisi bakımından etkili bir konumdadır. Bu çalışmanın amacı yerel yönetimlerin iklim krizine karşı somut adımlarına  ve imkanlarına odaklanmaktır.

Umarız İklim İçin Kentler: Çözümün Bir Parçası Olmak kitapçığımız, iklim kriziyle mücadelede henüz yolun başında olan ülkemizdeki yerel yönetimlerin, kendi yerellerine özgü somut adımlar atmalarını hızlandırarak deneyim paylaşımına alan  açar ve sürdürülebilir kentler yaratılmasına hizmet eder. 

Kitaba erişmek için tıklayın.

İlgili Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları